Nieuwsbrief september 2016

Open nieuwsbrief in browser
Sept 2016 | Reknr: NL48RABO 0127 228 756
 

Volg ons ook via

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn

In deze nieuwsbrief

  • Sport op school
  • Hoge scores in groep 8
  • Update projecten

Meer foto's

Om een beter beeld te geven van de activiteiten, zijn er in deze nieuwsbrief meer foto's toegevoegd!

Woord van de voorzitter

Beste vriend van Stichting Likoni Onderneemt, 

Soms zijn verhalen te mooi om opgetekend te worden. Dan kan je bij het eerste hoofdstuk niet voorspellen dat het zo een mooie wending kan krijgen. Maar nu ik zo een verhaal van dichtbij mee maak, kan ik niet anders dan heel erg trots zijn. 

Afgelopen jaar was de eerste keer dat de leerlingen in klas acht van de Destiny Visionary School examen deden. Leerlinge Vumulia was één van hen. Als meisje, dat opgegroeide zonder ouders en samen met haar zus woonde in een kamer van slechts negen vierkante meter, heeft zij altijd moeten vechten om haar hoofd boven water te houden. En vechten, dat kan ze: voor haar examen scoorde zij zó goed dat ze een beurs kreeg voor de hoog aangeschreven St. Christoffer School. Dat was natuurlijk al een geweldige prestatie.

Maar haar verhaal gaat verder, want Vumulia vecht nog steeds voor haar toekomst: van de 146 leerlingen in de eerste klas van St. Christoffer heeft ze de afgelopen semesters tot twee keer toe de hoogste cijfers gehaald! Bovendien scoorde ze voor zes van de acht vakken een tien. Dit kansarme meisje, dat ik zelf heb mogen leren lezen en schrijven, schittert nu op het voortgezet onderwijs.

En het volgende hoofdstuk ligt al klaar: als Vumulia het jaar als eerste afsluit, wint ze namelijk een beurs voor de universiteit. Wát een verhaal zou dat worden! Een verhaal waar ik trots op ben en waarvoor ik jou als vriend van Stichting Likoni Onderneemt heel graag wil bedanken, want zonder jouw steun had Vumulia deze kans nooit gekregen.  

Zeer veel dank voor jouw steun! Laten we samen eraan blijven werken dat nog meer leerlingen een boek als dat van Vumulia kunnen schrijven.  

Warme groet,
 

Frank Hagelstein
Voorzitter bestuur Stichting Likoni Onderneemt

 

Sport op de school

Sinds een aantal maanden staat sport hoog in het vaandel op de Destiny Visionary School. Er schijnen grote kansen te zijn in de sportwereld, zoals bijvoorbeeld de recentelijke transfer van voetballer Pogba (voor €105 miljoen), en deze verhalen inspireren de schoolkinderen op uit te blinken in sportieve activiteiten.

Sport op de Destiny Visionary School is ingedeeld in vier competitieve huizen; rood, blauw, groen en geel. De hele afdeling wordt geleid door Mevrouw Cynthia Nyakowa en elk huis wordt begeleid door twee docenten. Elk huis heeft een captain die zijn/haar de medeleerlingen leidt.  

Op school wordt, naast hardlopen, ook aandacht gegeven aan balsporten zoals voetbal, handbal en volleybal. In deze sporten zijn een aantal leerlingen die er uitspringen. Zo behaalde Sharon Wamaluwa (zie foto) op de 100m voor vrouwen een eerste plek. Daardoor mag zij nu meedoen aan wedstrijden tegen scholen op district niveau.   

Binnen de mogelijkheden van de school wordt geprobeerd de sportieve kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, met als streven om de leerlingen op sportief gebied tot hun volle potentie te laten komen. 
 

Kort nieuws uit Likoni

Kenneth komt naar Nederland!

Kenneth is van plan half december naar Nederland te komen. In eerste instantie zou Kenneths vrouw Sheila ook mee naar Nederland komen, maar zij is in verwachting van hun tweede kindje. Omdat Sheila eind december is uitgerekend, zal zij niet op bezoek komen. Kenneth en Sheila zijn heel blij met deze uitbreiding van hun gezin. Ken ziet er daarnaast naar uit om ons land te leren kennen, sponsors te ontmoeten en een Nederlandse basisschool te bezoeken om te zien hoe leerlingen hier onderwijs krijgen.

 

Hindernissen die worden genomen

Boeken - Op het project worden ieder jaar boeken aangeschaft. Afgelopen jaar bleek een aantal boeken uit de bibliotheek verdwenen, die tot op heden nog niet zijn teruggevonden. Inmiddels is er een zeer uitgebreide lijst gemaakt van de boeken én alle andere bezittingen van de school om inzicht te creëren en ongemerkte diefstal tegen te gaan. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over hoe om moet worden gegaan met het door onbevoegden wegnemen (en niet terugbrengen) van eigendommen van de school. 
Bovendien zal het nieuwe project - het opzetten van een kenniscentrum- dat dit jaar in gang wordt gezet, ervoor zorgen dat de boeken in één vaste ruimte worden bewaard, waardoor er meer toezicht is en diefstal wordt ontmoedigd. 

Onderhoud - door de vaste termijnen waarin de school geld ontvangt van haar donateurs en partners is het voor hen lastig om periodiek onderhoud te plegen aan de bezittingen van de school. Wanneer er een noodgeval is, bijvoorbeeld wanneer iets ineens stuk gaat, is direct onderhoud wel mogelijk. Routineus onderhoud aan het schilderwerk of  aan de vloeren vraagt echter in één keer een groter bedrag, dat niet altijd beschikbaar is, omdat de school per kwartaal of per maand geld ontvangt. Naar oplossingen wordt gezocht.

 

Groep 8 presteert goed

In Kenia moet een basisschool minimaal 15 kinderen in groep 8 hebben om examens te mogen afnemen. Hierdoor waren er vorig jaar, toen de eerste lichting van de Destiny Visionary School klaar was, zeven 'externe' leerlingen aanwezig tijdens de examens. Afgelopen jaar was dat er maar één. Dat betekent dus dat veel kinderen van onze eigen school examen deden! De kinderen van de Destiny Visionary School scoren over het algemeen hoger dan deze 'externe' leerlingen.

Goed nieuws is ook dat de leerlingen uit groep 8 hoger hebben gescoord dan vorig jaar: niemand scoorde onder de 200/500 punten. Drie kinderen behaalden zelfs consistente scores boven de 300. Dit betekent dat de kwaliteit van leerlingen -en mogelijk ook de kwaliteit van de docenten en het onderwijs- verbeterd is.  

 

Goed gebruik van groentetuin en kas

Zowel de kas als de groentetuin worden goed gebruikt. Sinds een aantal maanden is er een Environment Club opgericht waarbij een aantal leerlingen actief betrokken is. Deze leerlingen leren waardevolle lessen over het verbouwen van voedsel, waar zij ook in de toekomst gebruik van kunnen maken. Een ander belangrijk positief effect van de groentetuin en het onderhoud daarvan is dat de verse groenten onder andere worden gebruikt om de allerarmste leerlingen op school een maaltijd te geven.
 

Update projecten

Toiletgebouw - de bouw kan van start!

Een impressie van hoe het nieuwe toiletgebouw eruit zal gaan zien.
De financiering van het toiletgebouwproject is rond! Dankzij de steun van de Rabobank, De Goede Reede, Wilde Ganzen, Babel 21, Rotary Club Rhenen/Veenendaal en andere sponsoren kunnen de kinderen over een paar maanden in een nieuwe, schone omgeving naar het toilet, douchen en de handen wassen. Zij zullen daarvoor niet meer lang in de rij te hoeven staan. Aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat: bedankt!

Vervolgonderwijs - betaling schoolgeld gaat volgens plan

Een vervolgopleiding op de middelbare school wordt voor steeds meer kinderen van de Destiny Visionary School een realiteit. Ondertussen is het schoolgeld voor eerste en tweede termijn voor de kinderen die dit jaar zijn gestart met hun vervolgopleiding dankzij sponsoren betaald en kunnen de kinderen dus verder werken aan een mooie toekomst.
Binnenkort wordt het mogelijk om het lesgeld van een kind, dat na de basisschool graag door wil leren op de middelbare school, te sponsoren vanuit Nederland. 

Ouderonderwijs - positief effect van aangeboden seminars

Deze familie uit Likoni is erg blij dat het ouderonderwijs wordt aangeboden.
Sinds een aantal jaren wordt in de weekenden onderwijs aangeboden aan de ouders van de leerlingen. Hiervoor is een aparte leerkracht aangesteld.
Naast deze structurele opleidingsmogelijkheid, zijn er in de afgelopen periode in het kader van dit ouderonderwijs ook seminars georganiseerd die de ouders van de kinderen kunnen bijwonen. Het doel van deze bijeenkomsten is om ouders bewust te maken van de waarde van onderwijs en de verantwoordelijkheid die zij zelf hebben voor het onderwijs dat hun kind volgt, nu en in de toekomst.

Een mooi gevolg van deze seminars is, volgens Kenneth, dat veel ouders de eigen bijdrage voor het onderwijs dat wordt gegeven op de Destiny Visionary School hebben verhoogd.

 

Succesvolle acties van De Goede Reede

In De Goede Reede werden dit jaar al verschillende activiteiten georganiseerd voor de kinderen in Likoni.
Op zaterdag 10 september vond het Diner Roulant plaats. Tijdens dit dinerconcept, waarbij de gasten elke gang bij een andere gastheer/-vrouw eten, is veel gepraat en gelachen, maar vooral ook heerlijk gegeten. De opbrengst voor Likoni was geweldig: bijna €1100,- werd er opgehaald!

Daarnaast werd de dienstenveiling georganiseerd, waarvan de opbrengst van de dienstenveiling is ten goede gekomen aan het nieuwe toiletgebouw. Op dit moment staat de teller op €4694,-. Een fantastisch bedrag voor de realisatie van het nieuwe gebouw! De veiling heeft de afgelopen maanden bovendien tot veel prachtige ontmoetingen geleid.

Onderstaande foto's geven een impressie van de vele activiteiten die zijn georganiseerd.

Bestuurslid Margreet werd verwend met versgebakken taart tijdens de High Tea
Tijdens de bierproeverij kwamen deze mannen meer te weten over de verschillen tussen biersoorten.
Bestuurslid Hedwig bood zanglessen aan.
Het ambacht van het spinnen werd overgebracht tijdens deze workshop.
 
Bestuursleden Frank, Bernd en Menno staken de handen uit de mouwen om een terras te verhogen.
 
Heb je opmerkingen of tips?
Dit horen we graag! Stuur ons infoatlikonionderneemt.nl (subject: Opmerking%20of%20tip%20voor%20nieuwsbrief) (een mailtje) of een berichtje via Facebook. Zo kunnen we samen onze berichtgeving verbeteren. 
Forward
Share
Tweet
Share
+1