Nieuwsbrief oktober 2015

Open nieuwsbrief in browser

Nieuwsbrief oktober 2015 | Reknr: NL48RABO 0127 228 756Volg ons ook via

Facebook
LinkedIn

In deze nieuwsbrief

  • Toiletgebouwproject
  • Brief van Kenneth
  • Veiligheid/ onderwijs?

In deze nieuwsbrief

  • Onderwijsverbetering
  • Een vraag aan
  • Filmtip

Beste vriend

van Stichting Likoni Onderneemt, 

Stakingen overheersen het onderwijs in Kenia.

Te grote klassen en te weinig salaris zijn de belangrijkste redenen dat docenten enkele dagen het werk hebben neergelegd. Uit solidariteit met hun collega’s hebben ook de docenten bij ons op school enkele dagen niet gewerkt. Waarom wordt er gestaakt, en wat betekend het voor ons project? Later in deze nieuwsbrief meer daarover.Werkbezoek

Vanaf 8 november ga ik ook zelf op onderzoek uit. Twee weken lang ga ik op het project aan de slag. Gesprekken met het bestuur, de docenten, ouders, de lokale bevolking en lokale sponoren worden mijn belangrijkste bezigheden. Via Facebook en de website zal ik verslag doen, maar mocht je zelf specifieke vragen laat het weten via infoatlikonionderneemt.nl Asante sana, 

Frank

Bouw mee aan een schone school!De 250 kinderen delen nu samen slechts 3 toiletten. Daarom starten we in december 2015 met de bouw van een nieuw en duurzaam toiletgebouw. Daardoor kunnen de leerlingen ook in de toekomst in een schone omgeving leren, spelen en zich ontwikkelen. Bouwt u mee aan een schone school?

Kent u iemand, een bedrijf, school, sportvereniging, kerk of club die (een deel van) de nieuwe toiletruimte voor zijn/haar rekening wil nemen? Steun de kinderen op school door een toilet (à €1000,-), douche (à €750,-) of wasbak (à €500,-) te sponsoren. Bouw mee en vind meer informatie op www.likonionderneemt.nl/wc

Brief van Kenneth

Beste partners,Nu we richting het einde van 2015 gaan, is het een goed moment om te reflecteren op waar we staan, in vergelijking met waar we vandaan komen en waar we heen willen. Trots op de resultaten

Het doet mij altijd veel plezier om het verhaal van de ontwikkeling van de Destiny Visionary School te vertellen. In 2003 begon dit verhaal met een voedselprogramma en een dagopvang voor de meest behoeftige kinderen. Dit is geëvolueerd in een kleuterschool en vervolgens uitgegroeid tot een geregistreerde, volwaardige basisschool. Deze ontwikkeling is in lijn met de missie zoals die was uitgezet in ons strategische plan van 2012-2017. Hoewel onze missie in de basis hetzelfde blijft, is hij verfijnder geworden en breder in bereik. In het begin wilden we Likoni vooruit helpen door ons puur op de kinderen te richten, bijvoorbeeld door de minst gefortuneerde kinderen toegang tot onderwijs te geven. Op dit moment hebben we, naast kinderen, meer doelgroepen, zoals volwassenen en vrouwen. De toekomst

Toen we startten, hield onze missie in dat we vóór het einde van 2014 een volwaardige, door het ministerie van Onderwijs geregistreerde, basisschool met goede leerfaciliteiten wilden worden. Inmiddels hebben we dit doel behaald, waardoor onze missie nu verder is ontwikkeld. Het huidige Destiny Children’s Center wil zich ontwikkelen tot een centrum dat de gemeenschap versterkt (community empowerment centre) door het aanbieden van onderwijsprogramma’s aan kinderen, jongeren, vrouwen en volwassenen. De waarde van ons werk

Deze ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt door de steun van onze partners, het harde werk van onze medewerkers en leiding en coördinatie vanuit het bestuur. Het onderwijssysteem in Kenia heeft een moeilijke maand achter de rug, waarin de docenten van overheidsscholen staakten in verband met een geschil over salarissen. Deze staking heeft ervoor gezorgd dat de gehele onderwijssector een paar weken heeft stil gelegen, maar we zijn blij dat alles nu weer is opgestart. Gedurende deze spannende momenten realiseer ik mij des te meer de impact van de Destiny Visionary School op de gemeenschap. Niet alleen geven we les aan 300 kinderen, we dragen met 20 directe banen ook zorg voor de Keniaanse economie. Ook zorgen we voor indirecte banen. Dit betekent dat het aantal mensen waarop dit project impact heeft, rond de 450 ligt. Toen de overheid de sluiting van zowel publieke als private scholen aankondigde, was er veel onzekerheid onder onze medewerkers. Iedereen was bang voor zijn baan, maar zoals ik al eerder zei, de situatie is inmiddels opgelost.Internationale campagnes

Kort geleden hebben twee social media campagnes mijn aandacht getrokken. Ze zijn te vinden onder de hashtags #MyLittleThing en #UpforSchool. Het doel van #UpforSchool is burgers mobiliseren om een petitie te starten gericht op de overheid, om zo ieder kind te verzekeren van onderwijs. De campagne #Mylittlething is een viering van de kleine dingen die gewone mensen doen om de wereld een stukje beter te maken. Deze twee campagnes versterken mijn overtuiging dat we met ons project in de juiste richting gaan. Wij staan niet aan de zijlijn, maar brengen werkelijke oplossingen. Veel betekenis

Ik geloof dat wij van de Destiny Visionary School en Stichting Likoni Onderneemt een schouderklopje verdienen voor het feit dat ons kleine initiatief zich heeft ontwikkeld tot iets met veel betekenis. Dat mag gevierd worden.Ik wil u opnieuw bedanken voor uw aanhoudende steun en wens u het allerbeste toe. Kenneth Ngombe

Veiligheid of onderwijs?

Meer dan tweehonderdduizend leerkrachten in Kenia zijn al weken in een strijd verwikkeld met de regering. Afgelopen maand zijn de docenten in staking gegaan. Directe aanleiding is dat ze kwaad zijn omdat geld dat was bestemd voor het aanstellen van meer leraren en het verkleinen van klassen, door het ministerie van financiën is overgeheveld naar het ministerie van defensie. Dit ministerie gebruikt het geld in de strijd tegen Al Shabab. Stakingen

Ook bij ons op het project zijn de leraren –uit solidariteit met hun collega’s van overheidsscholen een paar dagen in staking gegaan. Door de staking krijgen ruim tien miljoen leerlingen in het primair en secundair onderwijs geen les. De kinderen zouden in september na een lesvrije periode starten met het laatste semester, maar veel scholen waren dicht.In Kenia is het basis onderwijs in theorie voor iedereen gratis en sinds 2003 zelfs verplicht. Echter in arme delen van het land is de overheid niet in staat het onderwijs van voldoende kwaliteit te organiseren.Van een docent op 50 kinderen naar 1 op 35

Vakbondsleider Wilson Sossion zei dat de staking wordt voortgezet tot de regering toezegt meer leerkrachten aan te stellen. De rechter verbood dit waardoor de leraren gedwongen werden weer aan de slag te gaan. Volgens hem zijn er 79 duizend leerkrachten extra nodig om te voldoen aan de internationale norm van een leerkracht op 35 leerlingen. Nu is dat op openbare scholen in Kenia gemiddeld een op vijftig, met uitschieters tot een op honderd. Door de bevolkingsgroei zijn over enkele jaren zelfs 115 duizend leraren nodig. Meer geld voor defensie

Doordat het onderwijsgeld naar defensie is doorgeschoven zullen voor de extra uitgaven de belastingen moeten worden verhoogd, zegt het ministerie van financiën. Veel Kenianen hebben door de sterk gestegen prijzen van voedsel en brandstof al de grootste moeite om rond te komen. Het ministerie van financiën heeft niet specifiek toegelicht waarom het onderwijsgeld naar defensie is overgeheveld. Dit steekt veel Kenianen. Het leger krijgt steeds meer macht. Om redenen van nationale veiligheid is er geen openbaar toezicht op de defensiebestedingen, zegt John Mbadi van de begrotingscommissie van het Keniaanse parlement. Investeren in de toekomst?

Het is moeilijke spagaat voor de regering. Investeren in veiligheid of onderwijs. De docenten weten het wel; investeer in het onderwijs, want anders zal de ontwikkeling van de Kenia staken. Zij zien een investering in het onderwijs als een investering in de toekomst. Tegelijkertijd realiseren zij zich dat veiligheid een cruciale voorwaarde is in het bieden van goed onderwijs.

Onderwijsverbetering in Likoni

In Nederland is onderwijsverbetering en het verhogen van leerlingprestaties een hot item. Uit een bericht dat wij uit Likoni ontvingen van de leerkracht van klas 6, blijkt dat hier ook in Likoni had aan gewerkt wordt. Met veel plezier schrijf ik dit verslagje over de vooruitgang van mijn leerlingen van klas 6. In het jaar 2015 ben ik begonnen met werken op de Destiny Visionary School en ik heb de verantwoordelijkheid gekregen de leerlingen van klas 6 te onderwijzen. Ik geef hen de vakken Social Studies en Science. In het begin van het jaar had ik 18 leerlingen, maar drie van hen zijn overgeplaatst. Ieder schooljaar bestaat uit vier blokken, die worden afgesloten met toetsen. Mijn klas behaalde aan het einde van het eerste blok een gemiddelde score van 265 punten; vijf leerlingen scoorden meer dan 300 punten.De scores van de leerlingen waren veelbelovend en daarom hebben we in gesprek met hun ouders besloten om de leerlingen te onderwijzen naar hun eigen capaciteiten. Een aantal maatregelen die we hebben genomen om de leerresultaten te verbeteren:

  • De ouders schaffen extra leermaterialen aan voor hun kinderen;
  • Alle vakleerkrachten geven de kinderen huiswerk;
  • De ouders ondersteunen de leerlingen bij het maken van hun huiswerk;
  • In de klas werken de leerlingen in groepjes. De groepjes bestaan uit leerlingen van verschillende niveau’s, wat de samenwerking en kennisoverdracht tussen de leerlingen bevorderd. Het nieuwe systeem is geïmplementeerd en wierp direct vruchten af. Bij de examens aan het einde van het tweede blok waren er negen leerlingen die boven 300 punten scoorden (tegen vijf leerlingen het eerste blok) en het klasgemiddelde ging omhoog naar 288 punten. Alle leerlingen hebben het tweede blok beter gepresteerd dan ooit. De school gaat er vanuit dat alle leerlingen, door de individuele ondersteuning die nu geboden wordt, aan het einde van dit schooljaar een minimale examenscore kunnen behalen van 300 punten.

Een vraag aan leraar Bonface Nyongesa

Wij vroegen leraar Bonface Nyongesa naar zijn ervaringen op de Destiny Visionary School. Bonface draagt graag kennis over aan leerlingen en kwam in dienst van de school nadat hij solliciteerde op een vacature voor docent. De grootste ontwikkelingen

Bonface vertelt dat de belangrijkste veranderingen die hij tot nu toe heeft meegemaakt op zijn werk de uitbreiding van het schoolgebouw en de vergroting van het speelterrein van de school zijn. Hij geeft aan dat de verbetering van de leerfaciliteiten ervoor heeft gezorgd dat de leerprestaties van de leerlingen vooruit zijn gegaan, en dat de fysieke gezondheid van de leerlingen verbeterd is nu zij kunnen spelen op een groter speelterrein. Een andere positieve ontwikkeling is volgens Bonface dat er meer opgeleide docenten zijn, waardoor het onderwijsniveau flink gestegen is. Wat brengt het Bonface?

Hij is blij met -en trots op- zijn werk. Het heeft hem veel gebracht, zoals bijvoorbeeld intellectuele en spirituele ontwikkeling, maar ook de vaardigheid anderen te leiden door zelf het goede voorbeeld te geven. Bovendien heeft Bonface, dankzij zijn baan bij de Destiny Visionary School, met zijn salaris activiteiten kunnen ondernemen voor een eigen bedrijf.Veiligheid

Tot slot vertelt Bondace dat een mooi resultaat dat de sponsoren van de Destiny’s Children Center mogelijk maken de grote vermindering van criminaliteitscijfers in de wijk Likoni is. Zo zijn er minder diefstallen, overvallen en drugsgebruik, nu kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen.

Filmtip: On the Way to School

Voor Nederlandse kinderen is het heel normaal om naar school gaan. Kinderen uit landen als Argentinië, India en Kenia voelen dat echter als een voorrecht. Zij doen vaak heel veel moeite om naar de les te komen. Voor hen is onderwijs, net als de kinderen op de Destiny Visionary School, dé kans op een goede toekomst.Over enkele van deze kinderen is een mooie documentaire gemaakt: On the Way to School. Zie hier de trailer van de documentaire.

Forward
Share
Share
Tweet
+1