Nieuwsbrief juni 2015

Open nieuwsbrief in browser
Nieuwsbrief juni 2015 | Reknr: NL48RABO 0127 228 756

Volg ons ook via

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn

In deze nieuwsbrief

  • Interview met Kenneth
  • Jonathan loopt 60 km
  • Petra geeft les op CLV

Op de website

De website van SLO is tijdelijk offline. Wij verhelpen dit probleem zo snel mogelijk.

Beste vriend van Stichting Likoni Onderneemt,

De afgelopen maanden werd de regio van Mombasa opgeschrikt door veel onrusten als gevolg van een aantal aanslagen. Bij een grote aanslag in Garissa begin april worden 148 studenten doodgeschoten. Met de aanslagen probeert Al Shabaab de Keniaanse samenleving te ontwrichten.

Ook in Mombasa zijn er de afgelopen maanden onrusten geweest. In de overwegend islamitische stad zijn regelmatig schietpartijen of straatgevechten. De onrusten hebben een veelal religieus karakter en zetten de spanningen tussen christenen en moslims op scherp.

Tegen de achtergrond van deze onrusten werken de medewerkers op het project om de kinderen te onderwijzen en een thuis te geven. Dit gaat steeds beter. Sinds de erkenning van de school begin 2015 moet er een continue niveau van kwaliteit van onderwijs gehaald worden.

In deze nieuwsbrief vind je, naast updates over de werkzaamheden voor Likoni, onder andere een interview met Kenneth Ngombo en achtergronden bij de onrusten.

Frank Hagelstein, Voorzitter SLO

 

Jonathan loopt voor schoenen in Likoni!

“Ik ben erg blij dat ik met mijn enthousiasme voor hardlopen de kinderen in Likoni aan schoenen kan helpen.” Aan het woord is Jonathan Wisgerhof, hij liep afgelopen 6 april de Zestig van Texel. Tijdens deze ultraloop wilde hij 1 paar schoenen verslijten om 350 paar aan de kinderen van het project te kunnen geven.
Het streven was om zo alle kinderen op het project van een paar schoenen te voorzien. Dankzij de vele sponsoren die een of meer paar schoenen (à 15 euro) hebben gedoneerd, is de eindstand gekomen op bijna 320 (!) paar schoenen. Jonathan en alle sponsoren: bedankt!
 
Een kort interview met Jonathan stond in de Rijnpost.
 

Een zwarte bladzijde 

Soms worden wij opgeschrikt door kleine verhalen -met een grote impact- die het leven van kinderen in Likoni tekent.  

Ze zit in klas 7. Ze heeft moeite met het onderwijs, omdat ze pas op latere leeftijd naar school is gegaan. Haar vriendinnen merken dat ze school niet het belangrijkste vindt maar dat ze liever met oudere meiden uit de buurt op straat hangt. Nu was ze al een paar dagen niet meer op school geweest. Vriendinnen van school gaan bij haar huis langs. Daar is ze niet. 

Een paar dagen later krijgt hoofdmeester Patrick een bericht van de politie. Een van zijn leerlingen zit op het bureau. Patrick gaat naar het bureau en treft haar daar aan. Verslagen, verdrietig en vol schaamte. Hij hoort wat er gebeurd is. Vijf dagen geleden is ze met haar vriendinnen van de straat mee gegaan naar een huis dat ze niet kende. Voordat ze het wist zat ze opgesloten in een kast. Een week lang heeft ze daar gezeten. Een paar keer per dag mag ze er uit. Elke keer is er een andere man waarvoor ze uit de kast moet komen. 

Nu gaat ze weer naar school. De politie is bezig met een onderzoek, maar nog zonder resultaat. Het zijn de pijnlijke verhalen uit Likoni.

 
Hanna Verboom geeft vermoorde Keniaanse studenten een gezichtKijk tip: Als de terreurgroep Al Shabaab begin april op de universiteit van Garissa in Kenia een bloedbad aanricht, is het even nieuws in Nederland. Toch wordt het al snel stil rond de 148, voornamelijk christelijke, studenten die zijn vermoord. Actrice Hanna Verboom, die opgroeide in Kenia, reageert via Twitter verontwaardigd. Voor Dit is de Dag aanleiding om met Hanna naar Kenia te gaan en een gezicht te geven aan de 148 slachtoffers van Garissa.Kijk hier.
 

Petra geeft les op CLV

Als jongere kun je daadwerkelijk verschil maken! Om deze boodschap uit te dragen gaven Frank en Petra op 17 april presentaties aan de leerlingen van het Christelijk Lyceum Veenendaal. In het kader van een actiedag voor Oeganda inspireerden zij de leerlingen met verhalen over Likoni.
 

Kort nieuws: 

  • De Goede Reede heeft een aantal weken geleden een dienstenveiling gehouden. Verschillende mensen boden diensten aan die waarop door andere leden van de gemeente werd geboden. Het geboden bedrag wordt overgemaakt naar St. Likoni Onderneemt. Op dit moment staat de teller al op 2300 euro! Een prachtig bedrag waar de aankomende periode hopelijk nog wat zal stijgen. 
  • Niet alleen de kinderen op het project moeten zich ontwikkelen. Minstens zo belangrijk is dat ook de medewerkers in ontwikkeling blijven om het niveau van onderwijs naar een hogere plan te brengen. Afgelopen periode hebben zowel het bestuur als de medewerkers van het project cursussen op het gebied van onderwijs, financiën en organisatie gevolgd om aan deze ontwikkeling te werken.
 

Lekker buiten spelen

Wat is er fijner dan in de pauze tussen de lessen even lekker uit te kunnen razen op het schoolplein? De kinderen in Likoni spelen tijdens de pauzes graag spelletjes en een potje voetbal. Omdat het project de laatste jaren enorm is gegroeid, werd het schoolplein aan de kleine kant. We zijn daarom blij te kunnen melden dat we onlangs nogmaals een naast het project gelegen stuk grond hebben kunnen kopen. Dit veld is inmiddels in gebruik genomen als speelplein. Niet alleen voor de leerlingen van ons project blijkt het veld een aanwinst: ook andere kinderen in de buurt kunnen er na schooltijd en in het weekend gebruik van maken. In Likoni is niet veel plaats om veilig te kunnen spelen: de kinderen speelden op de wegen en in de smalle steegjes tussen de huizen. Volgens Kenneth heeft de impact van dit nieuwe veld alle verwachtingen overtroffen en genieten de kinderen van Likoni met volle teugen van het speelveld. 
Rood omrand is het huidige terrein van DOD. Het geel gearceerde veld is nieuwe aangekocht.
 

Op de actielijst: 

  • Afgelopen jaar deed een beperkt aantal leerlingen examen. Dit jaar zitten er zestien leerlingen in klas 8. Het belangrijkste doel voor dit jaar is dat zij het examen in december zo goed maken dat zij in aanmerking komen voor een beurs van de overheid voor vervolgonderwijs. 
  • Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van een nieuw toiletgebouw. De capaciteit van het huidige gebouw volstaat al een tijd niet meer. Door intensief gebruik heeft het gebouw bovendien zijn beste tijd gehad. De tekeningen voor een nieuw gebouw zijn gerealiseerd en de eerste fondsen zijn beschikbaar. Nog dit jaar moet het project gerealiseerd worden. 
  • De elektriciteitsrekening van het project wordt elke maand hoger. Het opladen van mobieltjes, de laptop en het gebruik van radio's, de waterpomp en een televisie leiden er toe dat er steeds meer stroom verbruikt wordt. Doordat veel mensen thuis nog geen elektriciteit hebben komen ze regelmatig hun mobiel op het project opladen. Dit is geen groot probleem, maar de oplopende rekening wordt wel een probleem. Met lokale partijen bekijken we de mogelijkheden voor zonne-energie om zo de structurele kosten te verminderen. 
 

Interview met Kenneth Ngombo

De leerlingen van de Destiny Visionary School krijgen onderwijs dankzij alle schoolmedewerkers in Likoni. Één van deze mensen is Kenneth Ngombo, die zich als voorzitter van het bestuur van het Daugters of Destiny children’s center dagelijks inzet voor de school en de kinderen. We hebben Kenneth enkele vragen voorgelegd. In deze nieuwsbrief het eerste deel van het interview (korte vertaling onderaan).
Please introduce yourself:
My name is Kenneth Ngombo, I am an entrepreneur by birth, and an Accountant by training. I have been serving as the Chairman of the board of Trustees of The Daughters of Destiny children’s trust since 2010.
 I became actively involved in the project in 2012, when the project’s founder and managing Trustee developed health problems that made her unable to run the day to day operations of the project.
 
What are your main activities and goals at the project?
My main goal at the project is to ensure compliance with all Government regulations required for operating a school.
My other goal is to ensure that our school operates under the same standards that successful academic institutions are run under.
Some of the activities involved in ensuring that these goals are met include:
-Meeting with Government officials from the Ministry of Education, science and Technology on a regular basis.
-Visiting successful academic institutions and noting down best practices that can be adopted at our school.
-Writing down policy documents, and constantly reviewing the policies so that they offer clear guidelines on how the school should be run.
-Visiting the school, inspecting the premises, talking to teachers and reviewing the academic performance of students on a monthly basis.
-Conducting interviews anytime an employee has to be recruited.
-Approving of operational budgets prepared by the head teacher.
-Preparing budgets for strategic investments.
-Preparation of financial & narrative reports and communicating the same with our development partners. On a quarterly basis.
-Other marketing and publicity efforts targeted at local sponsors and well wishers
 
What is your main motivation to support the project like you do?
My motivation comes from my belief system. I strongly believe that Human beings, regardless of their backgrounds, can achieve extra ordinary results given equal opportunity, the right tools and proper guidance.
 
The successes we have achieved as an institution over the last 5 years or so gives me a lot of hope for the future
 
How do you experience the collaboration with SLO?
Working with SLO is the best experience ever. Our working relationship is unique in that we communicate over multiple channels of communication and can consult and get advisory opinions on weighty issues in record time. I really appreciate that.
 
Korte Nederlandse vertaling van het interview met Kenneth:

Wie ben je?
Ik ben Kenneth Ngombo, een geboren ondernemer en opgeleid tot accountant. Sinds 2010 ben ik voorzitter van het bestuur van het Daugters of Destiny children’s center. Toen de oprichtster van het project in 2012 gezondheidsproblemen ontwikkelde en niet meer in staat was om de dagelijkse gang van zaken te besturen, raakte ik actief betrokken bij het project.
 
Wat zijn je hoofdtaken?
Mijn belangrijkste doel op het project is om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle door de overheid gestelde eisen aan schoolorganisaties. Daarnaast stel ik mij tot doel ervoor te zorgen dat onze schoolorganisatie onder dezelfde standaarden opereert als succesvolle academische instituten. Enkele van mijn activiteiten, om deze doelen te bereiken, zijn het regelmatig bijeenkomen met ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, het visiteren van succesvolle scholen en bijhouden wat de best practices zijn.
 
Waar komt jouw motivatie vandaan om je in te zetten voor de school?
Mijn motivatie komt voort uit datgene waar ik in geloof. Ik geloof er sterk in dat mensen, ongeacht hun achtergrond, buitengewone resultaten kunnen behalen wanneer ze gelijke kansen, de goede tools en de juiste begeleiding krijgen. De successen die we als instituut hebben behaald gedurende de laatste vijf jaar geven mij veel hoop voor de toekomst.
 
Hoe ervaar je de samenwerking met Stichting Likoni Onderneemt (SLO)?
Samenwerken met SLO is een geweldige ervaring. Onze werkrelatie is uniek, omdat wij gebruik maken van meerdere communicatiekanalen. Op deze manier kunnen we elkaar erg snel consulteren en advies geven over belangrijke zaken. Dat waardeer ik erg. 

 
Forward
Share
Share
Tweet
+1