Nieuwsbrief januari 2016

Open nieuwsbrief in browser
Nieuwsbrief januari 2016 | Reknr: NL48RABO 0127 228 756
 

Volg ons ook via

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn

In deze nieuwsbrief

  • Priscilla spreekt
  • Examenresultaten 2015
  • Fotoverslag Frank

Toiletproject

We zijn op zoek naar sponsoren voor het toiletgebouw. Wil jij sponsoren of ken jij iemand? Kijk hier!
Beste vriend van Stichting Likoni Onderneemt,

2016 is begonnen; een nieuw jaar met nieuwe kansen. Ook voor Saidi Rama. In 2006 ontmoette ik Saidi op straat. Hij was één van de eerste acht kinderen die les kregen op de Destiny Visionary School.

Acht jaar later deed Saidi examen. Een prestatie op zich, omdat Saidi acht turbulente jaren achter de rug heeft. Want hoewel hij gelukkig nog een vader en moeder heeft, zijn die allebei werkeloos. Het gezin leeft daardoor in grote armoede. Als Saidi niet naar school gaat, struint hij met zijn broertje Ali de straten af op zoek naar brandbare spullen die ze kunnen verkopen, dat levert echter niet meer dan een stuiver per dag op.

In die lastige omstandigheden deed Saidi examen en behaalde een score van 222. Eigenlijk helemaal niet slecht, maar voor wat Saidi wil bereiken, niet goed genoeg. Om naar een betere middelbare school te kunnen en in de toekomst een goede baan bemachtigen, heeft hij namelijk een hogere score nodig. Daarom kwam hij gisteren op school om te vragen of hij class 8 -de examenklas- over mag doen. Natuurlijk mag dat.
Zoveel wilskracht en ambitie vind ik mooi. Ik ben trots op Saidi en we zullen hem dit jaar ondersteunen om een hogere score te halen. Net zoals we de andere kinderen op school en de mensen die bij het project betrokken zijn blijven ondersteunen om dromen waar te maken in 2016 en in de toekomst.

Mijn wens voor 2016 is dat Saidi een hogere score haalt. Een score die zijn droom om kapitein op een groot schip te worden in leven houdt.
                                                                                 
De beste wensen voor 2016,

Frank Hagelstein (voorzitter Stichting Likoni Onderneemt)

 

Priscilla: United we will make it, but divided we fail

Madame Priscilla is de leerkracht van class 1 (vergelijkbaar met groep 3) en wilde graag een videoboodschap inspreken. Ze is sinds vier jaar werkzaam op het project en ziet de Destiny Visionary School als een geschenk in haar leven.

Naast leerkracht, is Priscilla ook hoofd van verschillende onderdelen van de school: ze leidt de creatieve naschoolse lessen, draagt zorg voor de schoolomgeving en ziet toe op de gezondheid en hygiëne op het project. Ze is blij dat de staf en het management alle onderdelen van de school zo goed ondersteunt.
Haar missie is dat in 2030 alle kinderen -en hun ouders- in Likoni betere levensomstandigheden hebben dan dat nu het geval is en dat zij hun levensdoelen behalen.

 

Examenresultaten

De examengroep

In november 2015 konden de leerlingen op Destiny Visionary School (DVS) voor het eerst examen doen. In totaal deden vijftien leerlingen examen, zij zaten allemaal in de laatste klas (class 8). Gemiddeld behaalden de leerlingen een score van 217 uit 500.

Hiermee scoort DVS beter dan de overheidsscholen (gemiddeld 180) maar lager dan andere private scholen (gemiddeld 234). Bij die cijfers moet rekening gehouden worden met het feit dat deze private scholen vaak alleen door kinderen uit zeer welvarende gezinnen worden bezocht, dit in tegenstelling tot de kinderen die les krijgen aan de Destiny Visionary School. Deze private scholen en de leerlingen hebben daardoor meer middelen om hogere schoolresultaten te bereiken, dan scholen als DVS.

Voor de Destiny Visionary School kunnen wij dus heel tevreden zijn met het door onze leerlingen behaalde gemiddelde resultaat van 217! De gemiddelde scores per vak (een maximale score van 100 mogelijk per vak) waren; Engels 41, Kiswahili 46, Wiskunde 40, Wetenschap & Maatschappij 44 en Religieus onderwijs 46.

Hoewel deze scores voor Nederlandse begrippen misschien aan de lage kant lijken, is dat niet zo binnen de context van het Keniaanse schoolsysteem. We mogen dus zeker bij zijn met deze resultaten, ook omdat deze scores hoger zijn dan die van vorig jaar en ook veel hoger zijn dan die van vergelijkbare scholen.

 
De wereld in zeven dagen
Kijktip: Door cultuurverschillen kan het voor ons lastig zijn het dagelijks leven en de levensopvattingen van de inwoners van Likoni te begrijpen. Natuurlijk speelt dit onbedoelde onbegrip niet alleen tussen inwoners van Nederland en Kenia, maar tussen allerlei verschillende culturen.

Deze kwestie wordt aan het licht gebracht in het nieuwe NPO programma ‘De wereld in zeven dagen’. In deze serie wordt gezocht naar de verschillen tussen culturen door mensen te interviewen uit onder andere Turkije, Rusland, Nederland, Brazilie en Kenia. Kijk hier.

 

Samenvatting 2015 en vooruitblik 2016

In 2015 heeft Stichting Likoni Onderneemt Daughters of Destiny op verschillende wijzen ondersteund en heeft het project weer stappen voorwaarts gemaakt. Zo is er grond aangekocht voor een extra speelplaats voor de kinderen en zijn de examenresultaten heel goed ten opzichte van die van vergelijkbare scholen. Een grote mijlpaal was de certificering van de Destiny Visionary School als erkende school. Tijdens zijn werkbezoek aan Likoni in december 2015 heeft SLO-voorzitter Frank Hagelstein de vooruitgang met eigen ogen gezien en samen met het bestuur van Daughters of Destiny plannen gemaakt voor verdere ontwikkeling.

Ondertussen zijn in Nederland nieuwe projecten en acties opgezet en uitgevoerd. Zo was het schoenenproject, waarbij Jonathan Wisgerhof de 60 van Texel liep om elke leerling van de Destiny Visionary School een paar schoenen te geven, een groot succes. Daarnaast zijn de plannen voor een nieuw toiletgebouw klaar om gerealiseerd te worden. In 2016 zal de stichting hiervoor verdere financiële steun gaan werven. Medewerking van Wilde Ganzen is reeds toegezegd.

Met uw steun hopen we van 2016 weer een prachtig jaar te maken en onze steun aan het project in Likoni met mooie resultaten voort te zetten!

Voor meer informatie over de resultaten van 2015 kunt u binnenkort het jaarverslag inzien op onze website.

 

Kort nieuws:

  • We willen iedereen bedanken die een kerstgift heeft gedaan eind 2015. In totaal hebben we in december bijna 3000 euro aan extra giften binnen gekregen.
  • De Goede Reede houdt in 2016 opnieuw acties om geld op te halen voor Stichting Likoni Onderneemt. Afgelopen december bracht een extra collecte bijna 550 euro op: bedankt!
  • Alle docenten in Likoni hebben begin 2016 twee paar nieuwe uniformen gekregen. Docenten zien er aan het begin van het jaar dan ook weer keurig uit.
 

Op de actielijst: 

  • Begin februari verschijnt het jaarverslag 2015 en het activiteitenplan voor 2016.
  • Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor een nieuw toiletgebouw. Dit, omdat de capaciteit van het huidige gebouw al enige tijd niet meer volstaat, nu steeds meer kinderen les krijgen op de Destiny Visionary School. Zodoende heeft het gebouw door intensief gebruik zijn beste tijd gehad. De tekeningen voor een nieuw gebouw zijn gerealiseerd en de eerste fondsen zijn beschikbaar. Nog dit jaar moet het project gerealiseerd worden. Van de benodigde 18.000 euro hebben we nog 8.000 euro nodig. Help jij ons met een bijdrage?
 

Leerlingen dankbaar voor nieuwe schoenen

In april heeft Jonathan Wisgerhof de Zestig van Texel gelopen, een hardloopwedstrijd van zestig kilometer rondom Texel. Hierbij heeft hij één paar schoenen versleten om de kinderen op het project in Likoni allemaal een paar schoenen te kunnen geven. Dankzij sponsors is er een prachtig bedrag opgehaald om 302 paar schoenen mee te kunnen kopen; genoeg voor ieder kind op de school. Bovendien hebben ook alle docenten dankzij Jonathan en zijn sponsoren een paar schoenen gekregen en kregen zowel de kinderen als de docenten elk twee paar sokken. Toen Frank in Kenia was, zijn eerst alle voeten opgemeten. Twee weken later werden de schoenen geleverd: wat een feest!

 

Het gaat om de kleine verhalen

In november bracht Frank een bezoek aan het project in Likoni. Naast dat hij voorzitter is van Stichting Likoni Onderneemt, is hij ook bestuurslid van Daughters of Destiny. Samen met de bestuursleden heeft hij het jaar 2015 geëvalueerd en plannen gemaakt voor 2016. Frank heeft veel gesprekken gevoerd met de stafleden en de kinderen. ‘Het is mooi om op het project te zijn. De verhalen van de medewerkers en kinderen geven veel nieuwe inzichten.’
Het grote verhaal is prachtig; de school ontwikkelt zich goed en het project draait naar tevredenheid. Blije kinderen en medewerkers op school. Maar de persoonlijke verhalen laten ook een ander beeld zien:

Klein verdriet
‘Hoewel het over het algemeen goed gaat het met project zijn er veel kleine verhalen die ik onthoud.’ Frank was op huisbezoek bij Mama Saidi. Zij heeft zelf geen werk en haar man –die er bijna nooit is- heeft ook geen werk. Mama Saidi heeft de zorg voor vier kinderen. Ze heeft geen enkel inkomen en ze moet elke dag een manier vinden om aan eten te komen. Dit lukt niet altijd, waardoor er dagen voorbij gaan dat het gezin niets te eten heeft. Saidi en Ali zoeken op dagen dat ze niet op de Destiny Visionary School zijn op straat naar houtskool dat nog bruikbaar is. Een vol zakje houtskool levert tien cent op: net voldoende voor iets te eten. Frank: ‘Het is moeilijk om te zien dat kinderen honger hebben. Dat motiveert mij om het werk in Likoni voort te zetten.’
 
Een schoolbestuur van 14 mensen
In 2014 heeft het project de officiële schoolerkenning gekregen. Aankomende jaren moeten we steeds meer maatregelen en eisen implementeren. Eén van de eisen is dat er een schoolbestuur van veertien personen moet worden gevormd. Hierin moeten vertegenwoordigers van leraren, ouders, leerlingen, buurtgenoten, bestuurders en sponsors een plaats krijgen. Dat is voor Kenneth Ngombe een behoorlijke organisatie. Kenneth, die zijn werk op vrijwillige basis doet, is op dit moment voorzitter van het project en heeft er enorm veel werk aan. 
 
Hygiëne
Vijf jaar geleden is er een aantal toiletten gerealiseerd. Door het intensief gebruik van de toiletten is het hard nodig dat ze vervangen worden. Het belang van goed sanitair is namelijk erg groot. Er zijn op het project heel veel kinderen die thuis geen toilet of douche hebben en waarvoor goede hygiëne niet vanzelfsprekend is. Het is daarom heel belangrijk dat we op het project het goede voorbeeld geven.

Tijdens zijn bezoek sprak Frank met enkele van de oudste meiden op school. Zij vertelden dat ze tijdens hun menstruatie uit schaamte vaak niet naar school durven te komen. Hierdoor missen zij elke maand een aantal lesdagen. Wanneer we op het project goede voorzieningen hebben, durven deze meiden hopelijk wel weer gewoon alle dagen naar school te komen.
 
Bescherm the green pearl
Het project staat binnen de wijk bekend als The green pearl. De groene parel is een naam die gerelateerd is aan de grote tuin, heggen, bomen en vele bloemen. De meeste medewerkers hebben niet zoveel op met al het groen, want ze vinden het veel werk om alles netjes te houden. Wanneer ze een mogelijkheid zien, kappen ze dan ook het liefst alle bomen. Frank: ‘Toen in aankwam, zag ik twee enorme bomen op de grond liggen. Ze waren net gekapt.' Navraag leerde dat de medewerkers bang waren voor een naderende tropische storm – El Niño genaamd. De storm is nooit gekomen, maar de bomen zijn wel om. Frank: ‘Van dat soort acties kan ik wel even balen. Een boom is binnen een dag om, maar voordat er weer een nieuwe staat zijn we twintig jaar verder. Ik denk echt dat het belangrijk is dat de kinderen in een groene, schone en schaduwrijke omgeving naar school kunnen gaan. Ik heb dit de leraren toch maar weer meegegeven.’

 

Fotoverslag

Kenneth en Mama Ken: de twee grote steunpilaren onder het project.

Spelen in een oude TukTuk

Lunch voorafgaand aan overleg met de stafleden.

Drie trotse jongens uit klas 4 met de hoogste cijfers.

Vrouwen in de straten van Likoni.

Op huisbezoek.

Werken in een nieuw schoolboek.

Een sloppenhuis.

Elastieken in de pauze.

Een eigen huis.

De klas van 2015.

Een primitief huis.

 
Forward
Share
Share
Tweet
+1
Forward
Share
Share
Tweet
+1