Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief dec. 2014 | Reknr: NL48RABO 0127 228 756

Volg ons ook via

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn

In deze nieuwsbrief

  • Nieuwe bestuursleden
  • Ouderonderwijs
  • Verslag werkbezoek

Op de website

Op naar 2015!

Beste vriend van Stichting Likoni Onderneemt,

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat SLO in het leven werd geroepen om de kinderen in Likoni een kans te bieden op een toekomst. Dankzij de hulp van trouwe donateurs en sponsoren zijn we er in geslaagd is project in Likoni te laten groeien tot een volwaardige basisschool, met vele ‘extra’ voorzieningen, waar meer dan 300 kinderen een opleiding en thuis wordt geboden. Mede namens de medewerkers, het bestuur, de ouders en de kinderen in Likoni zeer veel dank voor de mogelijkheden die jij hebt gegeven.

In november was ik enkele weken in Likoni. De vooruitgang is duidelijk zichtbaar, de passie bij de medewerkers is nog altijd groot en de uitdagingen om de leefomstandigheden te verbeteren blijven bestaan. Ik heb gezien hoezeer onze ondersteuning wordt gewaardeerd en wat voor verschil we kunnen maken. Dit verschil willen we de aankomende jaren ook graag blijven maken en ik hoop dat we dit met elkaar kunnen blijven doen. Mocht je op welke manier dan ook een bijdrage willen leveren dan ben je van harte welkom. 2015 kent voldoende uitdagingen die wij graag met elkaar aangaan!

 

         Namens het gehele bestuur van SLO wens ik je een mooi nieuw jaar,

                                                                                  Frank Hagelstein
                                                                                  Voorzitter SLO

 

Aga Kahn foundation steunt Destiny Visionary School 

Wellma en Wendy (foto rechts) worden net als 73 andere kinderen volgend schooljaar gesponsord door de Aga Kahn foundation. Dit is een grote liefdadigheidsorganisatie die ziekenhuizen en scholen sponsort. Voor 75 kinderen hebben we een beurs van 4 euro per maand gekregen voor 2015!

De Aga Khan Foundation richt zich op een klein aantal specifieke ontwikkelingsproblemen zoals onderwijs, gezondheidszorg en innovatie. De meeste donaties geven zij aan kleine organisaties die dicht bij de burger staan. Met een kleine staff, een groot aantal samenwerkende organisaties en duizenden vrijwilligers ondersteunt de organisatie kwetsbare bevolkings-groepen op vier continenten. Ze bieden steun aan mensen ongeacht ras, religie, politieke overtuiging of geslacht.

Meer informatie over de Aga Kahn foundation is hier te vinden.

 

Klas 8 doet examen

Frank met een aantal leerlingen uit klas 8 na het examen! 

Dertien leerlingen zitten thuis in spanning te wachten. Een dezer dagen verwachten zij de uitslag van de examens die zij half november gemaakt hebben. Voor de vakken Engels, Wiskunde, Kiswahili, Wetenschap, Religieus onderwijs en Sociale wetenschappen hebben de leerlingen het staatsexamen afgelegd. Voor het project een mooie mijlpaal. Het is een belangrijk meetmoment om te bekijken waar we staan. Wat zal de score van de leerlingen zijn? Afhankelijk van de uitslagen van de examens gaan we met de leerlingen om de tafel om te spreken over de invulling van hun toekomst. Bij een goed resultaat ontvangen ze een beurs van de overheid om naar middelbare school te gaan. Indien de resultaten minder zijn, zullen we  andere manieren moeten vinden om een vervolgopleiding te realiseren. 

 

Kort nieuws: 

  • Wat is er in 2014 terecht gekomen van de plannen die we hadden en wat zijn de doelstellingen voor 2015? De aankomende periode zullen we werk maken van het jaar-verslag 2014 en het activiteitenplan 2015. In de nieuwsbrief van maart 2015 zullen we de belangrijkste punten vermelden maar houd tot de tijd onze site als je nieuwsgierig bent naar het jaarverslag en activiteitenplan. 

  • Stichting Likoni Onderneemt had zich voor dit jaar ten doel gesteld om haar digitale middelen beter te benutten. Inmiddels zijn we hier druk mee bezig: de website heeft een grote update gehad, we hebben een LinkedIn pagina en voor onze nieuwsupdates maken we veel gebruik van Facebook. Toch willen we ook vast blijven houden aan onze nieuwsbrieven, waarin al het nieuws van de afgelopen tijd langskomt. 

  • Het toiletgebouw op het project wordt intensief gebruikt. Meer dan 300 kinderen maken dagelijks gebruik van vier toiletten. Ten tijde van de bouw van de toiletten was niet voorzien dat het leerling aantal zo explosief zou toenemen, waardoor de capaciteit van het toiletgebouw te klein is geworden. Tijd voor een uitbreiding! Een belangrijk doel voor 2015. 

 

SLO viert eerste lustrum!

Stichting Likoni Onderneemt is vijf jaar geleden opgericht en heeft in 2014 dus haar eerste lustrum gevierd! Als bestuur zijn we hier erg trots op. Dit jaar stond onder meer in het teken van een aantal veranderingen in het bestuur. Na vijf jaar is Nicoline afgetreden als voorzitter en heeft Frank de spreekwoordelijke hamer van haar overgenomen. Ook hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Bernd en Hedwig stellen zich in deze nieuwsbrief voor.

Hallo, ik ben Bernd van Hardeveld. Sinds maart 2014 ben ik bestuurslid bij Stichting Likoni Onderneemt. Ik ben zelfstandig ondernemer als makelaar bij Van Hardeveld Makelaardij in Lunteren. Ondanks dat ik ben opgegroeid in Barneveld woon ik ondertussen weer in Veenendaal, daar waar mijn ouders zijn geboren en getogen. Via Rotaract Club Veenendaal ben ik in contact gekomen met Stichting Likoni Onderneemt. In 2013 ben ik samen met mijn vriendin op wereldreis gegaan, waarvan we 3 maanden door Afrika zijn getrokken. De ideale kans om op het project langs te gaan. Uiteindelijk hebben we gedurende 2 geweldige weken kunnen zien wat voor geweldige resultaten er behaald zijn, en welke uitdagingen er nog liggen. Om deze reden zet ik mij actief in voor de Destiny Visionary School.

Mijn naam is Hedwig van Rossum en ik ben sinds begin 2014 bestuurslid bij Stichting Likoni Onderneemt. In het dagelijks leven werk ik als coördinator en docent van verschillende bachelorvakken aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast ben ik freelance zangeres en zangdocent.

Als geboren Veenendaalse (ondertussen woon ik al een tijd in Utrecht) vernam ik enkele jaren geleden dat CLV-genoot Frank Stichting Likoni Onderneemt  oprichtte.  Ik vond dat een heel mooi voorbeeld van hoe sommige mensen in actie komen om zelf een positieve verandering in de wereld in gang te zetten. Dat inspirerende voorbeeld én het feit dat deze stichting zich inzet om kinderen door middel van het aanbieden van onderwijs een kans op betere toekomst te bieden, zijn de redenen waarom ik me met veel plezier wil inzetten voor Stichting Likoni Onderneemt. 

 

Likoni zoekt donateurs!

 

De Destiny Visionary School groeit nog steeds en daar zijn we erg trots op. In iets meer dan vijf  jaar tijd groeide het leerlingaantal van rond de 20 naar ruim 300 kinderen die onderwijs volgen op het project. Het aantal leerkrachten is inmiddels verdriedubbeld!
Voor het jaar 2015 heeft Stichting Likoni Onderneemt zich ten doel gesteld om het aantal vaste maandelijke donateurs te verdubbelen, om zo de groeiende kosten ook in de toekomst goed het hoofd te kunnen blijven bieden.

Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Wij roepen iedereen die ons een warm hart toedraagt op zo veel mogelijk mensen in hun omgeving te vertellen over SLO. Als ieder van jullie één persoon kan enthousiasmeren en als nieuwe donateur kan aandragen, is onze doelstelling al geslaagd. Het is toch mooi als je daar aan zou kunnen bijdragen? Dus: zegt het voort! 

 

Ouderonderwijs in trek bij Masai

Naast leerlingen in de basisschool-leeftijd, biedt het project ook onderwijs aan een andere groep studenten. De ouders en verzorgers van de kinderen op school kunnen dankzij giften van Soroptimistenclub Rhenen-Veenendaal al een tijd onderwijs volgen. Het project draait op volle toeren en er zijn dit cursusjaar weer nieuwe ouders ingestroomd. Veruit de meeste deelnemers zijn vrouwen, maar de afgelopen periode waren er ook een paar heel bijzondere studenten. Steeds meer Masai die in de wijk ‘s nachts voor de veiligheid een oogje in het zeil houden zijn aanwezig bij de lessen. Gemotiveerd om te leren lezen en schrijven schuiven zij dagelijks in de bankjes. Het ouderonderwijs wordt door steeds meer mensen in de wijk gezien als waardevol. Daar zijn we erg blij mee! 

 

Nicoline neemt afscheid

"Na 5 jaar heb ik het bestuur van Likoni verlaten. Toen ik aantrad als voorzitter was onze nevendoelstelling om jongeren in Nederland te betrekken bij het project in Likoni. En dat is gelukt! De jongeren van destijds zijn inmiddels min of meer afgestudeerd en prima in staat gebleken om met nieuwe jonge aanwas het bestuur te vormen. Ik vind het erg mooi een nieuwe generatie te zien die zich belangeloos inzet en betrokken toont bij het o zo belangrijke project in Likoni. En met nieuwe verfrissende ideeën een nieuwe impuls geeft aan de koers van de stichting.

Ik heb het voorrecht gehad twee keer op werkbezoek te mogen gaan in Likoni. Juist nu in deze wat meer onzekere tijden hebben de kinderen en hun verzorgers onze steun nodig. Wetend dat wij  juist nu achter hen staan om hun doelen te realiseren.

Met veel vertrouwen in Frank, Petra, Margreet, Bernd, Hedwig en Menno als bestuur blijf ik Likoni steunen. Ik hoop Likoni weer eens te bezoeken, de mensen weer te ontmoeten en de voortgang van het project met eigen ogen te mogen zien. Hartelijk dank aan allen voor het getoonde vertrouwen. Blijf met mij Likoni steunen!"

 

Ontwikkeling van lokaal bestuur: KCDF 

Vorig jaar is het project via Wilde Ganzen geselecteerd om mee te doen aan een Capacity Development Program waarin de capaciteiten van het project in kaart gebracht worden. In 2013 heeft Kenneth de eerste workshops gevolgd, waar hij leerde hoe hij de organisatie van het project in kaart kon brengen. De organisatie is vervolgens helemaal doorgelicht en uit de analyse bleek dat Destiny Children’s Centre er qua organisatie goed voor stond. Kenneth kreeg concrete handvatten waarmee hij het project nog meer kon verbeteren.

Eind oktober van dit jaar heeft de tweede workshop van het programma plaats gevonden. Hierin werd gesproken worden over strategisch plannen en  het zoeken naar lokale fondsen, waardoor het project hopelijk steeds minder afhankelijk van Nederlandse giften zal worden. Kenneth was erg enthousiast en heeft weer veel opgestoken van de bijeenkomst!

 

Training bij Wilde Ganzen 

In de zomer hebben Hedwig, Bernd en Petra bij onze samenwerkingspartner Wilde Ganzen de training ‘Reframing the Message’ gevolgd. Hoe vertel je een verhaal zo effectief mogelijk? En hoe kun je media het beste inzetten om zo bij te dragen aan naamsbekendheid en fondsenwerving?

Tijdens de leerzame dag kwamen deze onderwerpen aan de orde en werd geleerd hoe de verhalen uit Afrika het beste op papier gezet kunnen worden. In 2015 zullen deze verhalen te lezen zijn op onze website!

 

De Goede Reede steunt Likoni

De Goede Reede, een Samen op Weg Kerk uit Veenendaal, heeft besloten om de aankomende jaren het project in Likoni te ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben ze al verschillende acties georganiseerd om fondsen te werven voor Likoni. De gemeente heeft door middel van verhalen van buurtbewoners kennis gemaakt met de problemen in de wijk. Er is voor gekozen om aankomende periode twee van deze problemen aan te pakken. In de eerste plaats wil de Goede Reede een bijdrage leveren aan het verhogen van veiligheid op het project in Likoni. Het eerste resultaat hiervan is al zichtbaar door de realisatie van een poort bij de ingang. Verdere omheining van het terrein is een volgende prioriteit waar de Goede Reede zich voor in gaat zetten. 

 

Het werkbezoek van Frank in tien foto's

In november bracht Frank een bezoek aan Likoni. Doel van het bezoek was om met het bestuur, de medewerkers en de wijkbewoners de voortgang te bespreken. Aan de hand van tien foto's een impressie.

De erkenning van de Destiny Visionary School was de belangrijkste prioriteit voor 2014. Dit doel is op de valreep gehaald! Alle certificaten zijn eindelijk binnen. Hiervoor waren nog wel wat smeermiddelen nodig.

De initiatiefneemster van het project, Mama Can, is ondanks haar hoge leeftijd nog bijna dagelijks op het project te vinden. Terwijl ze de zakelijke kant van het werk overlaat aan haar zoon Kenneth is ze zelf een grote inspiratiebron voor velen in de wijk.

Vorig jaar is er gestart met de bouw van een multifunctionele ruimte. Inmiddels is het gebouw al een geheel schooljaar in gebruik. De toegevoegde waarde is groot. Overdag krijgen twee klassen les in het gebouw, terwijl er 's avonds buurtbijeenkomsten plaats en vinden en op zondag wordt het gebouw gebruikt voor de zondagsschool.

Nieuw land! Vorig jaar hebben we een poging gewaagd nieuwe grond aan te kopen. Toen is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Met hernieuwde energie hebben Frank en Kenneth met de eigenaar onderhandeld. En met resultaat. Een uitbreiding van het schoolplein is hiermee een feit. De wip-wap en schommels staan klaar om geplaatst te worden. 

Het lukt het project steeds beter om de buurtbewoners ervan te overtuigen prioriteit te geven aan het onderwijs. Dit resulteert er steeds vaker in dat er kinderen zijn die (vaak gesponsord) schoolgeld kunnen betalen.

Kerst in november? Vooruit dan maar! Omdat het inmiddels een traditie is geworden heeft Frank ook dit jaar kerst gevierd met de medewerkers van het project in Likoni.

December is in Likoni de vakantiemaand. Dit betekent dat eind november de deuren van de school sluiten en de rapporten worden uitgereikt. De beste leerlingen van elke klas worden beloond met schoolmaterialen en tandpasta.

Ondanks de vakantieperiode is het project tijdens de vakantie 'gewoon' open. Bijles, sport en spel, een schoonmaak en een heus summercamp werden georganiseerd om de kinderen te vermaken.

Steeds minder kinderen hoeven gebruik te maken van de gratis maaltijden die op het project worden aangeboden.

Het draaiende houden het project is een grote klus. Medewerkers, contracten, overheidsinstanties, ouders, sponsoren of certificaten drijven Kenneth soms tot wanhoop. Ondanks alle uitdagingen is hij op geheel vrijwillige basis degene die het project een goede structuur en stabiliteit biedt.

Forward
Share
Share
Tweet
+1