Jaarverslag 2014

Korte samenvatting 2014 en vooruitblik 2015 vanuit bestuur SLO

In 2014 vond het vijfjarig lustrum van Stichting Likoni Onderneemt plaats en het project heeft ook het afgelopen jaar stappen voorwaarts gezet. Tijdens zijn werkbezoek aan Likoni heeft voorzitter Frank Hagelstein de vooruitgang die in zijn totaal gemaakt is in de afgelopen vijf jaar tevens zelf ondervonden. 

Begin 2014 heeft SLO haar tweede informatieavond georganiseerd in het Perron in Veenedaal. Met meer dan 50 geïnteresseerden zijn we in gesprek gegaan over de voortgang van het project en de wijze waarop wij de samenwerking met DCC in de toekomst vorm kunnen geven. Tijdens de informatieavond heeft er ook een bestuursoverdracht plaatsgevonden.

Na vijf jaar met veel inzet en motivatie aan het roer van SLO te hebben gestaan, heeft Nicoline begin 2014 afscheid genomen. Als voorzitter is zij er in geslaagd om SLO een solide basis te bieden, met een groot netwerk. Zij heeft jonge bestuursleden gecoacht om nu zelf de kar te kunnen trekken. Frank heeft de voorzittershamer van Nicoline overgenomen. 

Door het vertrek van Nicoline was er behoefte aan nieuwe bestuursleden. Bernd van Hardeveld en Hedwig van Rossum zijn in 2014 toegetreden tot het bestuur. Bernds belangrijkste taken bestaan uit de het beheren financiën en contacten met sponsoren. Hedwig richt zich op het verbeteren van de zichtbaarheid van en communicatie over SLO.  

Een belangrijk streven in 2014 was om het aantal vaste donateurs te doen toenemen. Het principe dat de structurele bijdrage van SLO aan DCC niet hoger mag zijn dan de structurele inkomsten van SLO stond onder druk. Het voornemen om tot een aantal van tenminste honderd vaste donateurs te komen is daarvan een belangrijk gevolg. Aankomend jaar zal de inzet van SLO om vast te kunnen houden aan deze doelstelling dan ook geïntensiveerd moeten worden. 

Het werven van fondsen voor het gezondheidsproject, om dit structureel te kunnen inbedden, is een andere doelstelling van SLO die in 2014 niet gehaald is. Hierbij speelt mee dat het gezondheidsproject in Likoni nog niet zo van de grond is gekomen als wij gehoopt hadden. Hierdoor is de urgentie voor het vinden van structurele financiering afgenomen.  

In 2014 is SLO er goed in geslaagd de bestaande relaties te behouden. Zo is de samenwerking met de Goede Reede en Wilde Ganzen versterkt en zijn er ook vanuit andere bedrijven en personen mooie initiatieven aangedragen om een steentje bij te dragen. 

Wij hebben vertrouwen in en kijken uit naar de ontwikkelingen op het project in 2015. Het zal een jaar met vooruitgang betekenen. Dat wij daarbij uw steun onveranderd nodig hebben om al deze zinvolle activiteiten te kunnen laten uitvoeren is duidelijk! De eerste signalen uit Likoni van begin 2015 zijn hoopvol. 

Wij hopen dan ook samen met uw steun van 2015 wederom een prachtig jaar te maken en onze steun aan het project in Likoni met positieve resultaten voort te zetten.