Destiny Children's Center

Wie wordt ondersteund?

Destiny Children's Center

Stichting Likoni Onderneemt biedt -dankzij bijdragen van Nederlandse donateurs- financiële steun aan het Destiny Children's Center. Dit centrum bestaat uit een behoorlijk grote, omheinde compound, midden in de arme buitenwijk Likoni, aan de rand van Mombasa. Onder andere door het aanbieden van onderwijs aan kinderen wil het centrum een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijk. Door de samenwerking tussen het Destiny Children's Center en stichting Likoni Onderneemt is het centrum in de loop van de jaren verder uitgebreid en bestaat nu uit schoolgebouwen, een hygiënisch toiletgebouw, een waterpunt, speciale lerarenkamer, een bibliotheek/kenniscentrum, een keuken en een groentekas.

De Destiny Visionary School heeft ook zelf een website. Nieuwsgierig? Bezoek de site hier.